Mijn favorieten

Bouwkavels

NIEUW 2 EXTRA BOUWKAVELS DEN HOEK, FASE 2

KAVEL A & B

Altijd al uw eigen droomhuis willen bouwen? Schrijf u in!
 

OP  8 JANUARI 2018 VINDT DE LOTING PLAATS BIJ NOTARISKANTOOR DE HAIR VRIJDAG IN OISTERWIJK.
INSCHRIJVINGEN DIENEN TEN LAATSTE OP 6 JANUARI 2018 BIJ BEEKHUIZEN MAKELAARDIJ INGELEVERD TE ZIJN.


U kunt uw vrijstaande huis bouwen op een unieke locatie met vrij uitzicht.
Vlakbij de natuur, maar toch niet ver van het centrum van Helvoirt.


5

                 

Kavel A heeft een oppervlakte van 525m² en een koopsom van  € 218.129,= k.k.
Kavel B heeft een oppervlakte van 533m² en een koopsom van  € 
221.453,= k.k. 
Koopsommen zijn inclusief 21% BTW en exclusief k.k. onder andere notariskosten, kadasterkosten en kadastrale inmeting.
Omdat de gemeente zogenaamde ‘bouwrijpe’ grond levert betaalt de koper wel BTW, maar geen overdrachtsbelasting.


Inschrijven voor deze kavels kan tot 6 januari 2018. Op 8 januari 2018 zal er bij notariskantoor De Hair Vrijdag in Oisterwijk een loting plaatsvinden tussen alle inschrijvingen.
Is uw interesse ook gewekt en wilt u uw bouwmogelijkheden bespreken? Dan kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen om een afspraak te maken.

Grenzend aan het fraaie buitengebied van de Drunense Duinen en aan de kern van Helvoirt wordt uitbreidingslocatie “Den Hoek” gerealiseerd. Een nieuwbouwplan bestaande uit meerdere fases, waarbij uiteindelijk 170 woningen in een dorpse setting en landelijke sfeer voor diverse doelgroepen worden gerealiseerd.

Het plan is gelegen nabij natuurgebied Brokkenbroek en het landgoed van Kasteel Zwijnsbergen. Tevens heeft u vanuit Den Hoek uitzicht op de fraaie Sint Nicolaaskerk in het centrum van het dorp.
De uitstraling van plan Den Hoek heeft een bij Helvoirt passend karakter. Dit wordt mede bereikt door de verwerking van grootschalige groenvoorziening in de vorm van groene stroken in de openbare ruimtes, een gevarieerd gevelbeeld en kleinschalige projectbouw.

Aan de buitenrand van dit plan zijn aan de westzijde bouwkavels gelegen bestemd voor vrije sector bouw. Het gebied is reeds bouwrijp en de eerste woningen worden momenteel al gebouwd. Hier realiseert u uw woondroom!

Bestemmingsplan:
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Den Hoek Helvoirt”, de bouwkavels hebben allen de bestemming “wonen”. Het bestemmingsplan is verkrijgbaar via Beekhuizen makelaardij en tevens op internet te raadplegen op de website van de gemeente Haaren.

https://www.haaren.nl/home/bestemmingsplannen-detail_42101/item/bestemmingsplan-den-hoek_102745.html
 
Enkele van belang zijnde voorschriften zijn hieronder weergegeven:
-Let op: bij deze twee bouwkavels is het verplicht dat u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseert.
-De aangewezen grond is bestemd voor wonen, eventueel met aan huis gebonden beroepen.
-Op de grond mag een vrijstaande woning met bijgebouw(en), en daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
-Het hoofdgebouw dient in het aangegeven bouwvlak te worden gebouwd.
-In het bouwvlak mag in niet meer dan twee bouwlagen worden gebouwd. Bij het aantal bouwlagen wordt een bouwlaag in de kap, die als verblijfsruimte is ingericht, buiten beschouwing gelaten.
-Gebouwen mogen met een plat dak (max. 6m hoog) of met een kap worden afgedekt.
-Ondergronds bouwen in het bouwvlak is toegestaan tot een diepte van 3.50m.
-De maximale goothoogte bedraagt 6 meter en de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.
-De kavel wordt opgeleverd in bouwrijpe staat.
-Burgemeester en wethouders kunnen - onder voorwaarden - ontheffing verlenen op een aantal bouw- en/of gebruiksregels.

Helvoirt:
Een heerlijk dorp gelegen in de provincie Noord-Brabant. Helvoirt is een verrassend dorp met diverse faciliteiten, bossen, duinen en een actief verenigingsleven.
Een plaats waar jong en oud zich gemakkelijk kunnen bewegen. Door de centrale ligging van Helvoirt bent u snel in de eveneens prachtige dorpen zoals o.a. Vught en Oisterwijk, en de steden ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Deze informatie is met zorg samengesteld, doch Beekhuizen Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.